Bergen Treblåsensemble

Vår neste konsert blir i 2021.

For tiden forbereder vi oss til innspilling av originalverk som vi har fått skrevet av norske komponister og arrangører.

B3 er støttet av Bergen Kommune